Podmínky užití a ochrana dat

Abychom lépe pochopili návštěvníky našeho webu, používáme několik nástrojů a analytických systémů. Jedná se především o Google Analytics a případně další systémy pracující na stejném či podobném principu.

Konkrétně při návštěvě našich stránek shromažďujeme informace o procházených stránkách i o způsobu, jakým je používáte. Některé z těchto údajů si ukládají anonymní soubory cookie v prohlížeči. Pro lepší pochopení skladby návštěvnosti webu mohou být sbírána data o věku, pohlaví, zájmech a podobně, vždy však anonymně. Nesbíráme žádné osobní údaje ani jiná citlivá data.

Pokud nechcete, aby byla vaše návštěva zaznamenávána nástrojem Google Analytics, můžete použít tento prohlížečový plugin.

Tyto webové stránky také obsahují reklamu AdSense od společnosti Google. Ta může sbírat informace o stránkách, které jste navštívili (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo a jiné osobní údaje). Nejedná se tedy o sběr osobních dat, pouze o informace, které povedou k lepšímu cílení reklam pro Vás osobně. Díky těmto informacím uložených v cookies prohlížeče může společnost Google zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na stránkách užívající reklamy Google AdSense a dalších stránkách internetu. Aktuální podmínky ochrany dat společnosti Google naleznete zde nastavení zobrazování reklam si můžete upravit zde.

Veškerý obsah stránek slouží pouze pro informaci. Obsah stránek byl získán ze zdrojů, které provozovatel považuje za spolehlivé. Provozovatel webu v žádném případě neodpovídá a neručí za aktuálnost, úplnost, zákonnost, včasnost či správnost veškerých informací, dat a prohlášení.

Veškeré informace poskytované na těchto stránkách jsou určeny výhradně ke studijním účelům a neslouží v žádném případě jako konkrétní investiční či obchodní doporučení. Jsou-li zmiňovány konkrétní finanční produkty, tak pouze za účelem studia.

S investicí do investičních nástrojů (například cenné papíry, deriváty) je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Kurzy, devizové kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry investičních nástrojů se mohou měnit, tedy růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není v žádném případě zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou v každém případě riziko ztráty z takové investice. Jakékoli kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji nemohou v žádném případě sloužit jako záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů těchto investičních nástrojů.

Informace mohou být zjednodušeny, neboť mají sloužit výhradně k vytvoření obecné a základní představy o dané otázce či tématu.

Každý uživatel užívá internetové stránky na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu těchto internetových stránek. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoli přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním těchto internetových stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na internetových stránkách. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které uživatel naváže s takovými třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na těchto internetových stránkách.

Přejít zpět na hlavní stranu